Meklēšana

2008. gada 3. maijs

Rietumkurzemes vakari

Liepājas- Klaipēdas šoseja aiz Nīcas pirmsjāņu vakarā
Es ticu, ka skaistas ir ļoti daudz pasaules vietas. Daudzās ar savu varenību liek aizrauties mūsu elpām. Bet miera sajūtu visbiežāk mēs jūtam savā mīļās Tēvuzemes ārēs. Kad apkārt kluss, vien tālumā bubina kāds novēlojies traktors, apkārt savu vakara meldiņu velk ceļmalu pļavu sienāži, bet karsto zemi sāk ieskaut baltā migla.

Nav komentāru: