Meklēšana

2009. gada 29. aprīlis

Vai jūs ziniet, kas ir varavīksne?

Pat visnecilākajās vietās varavīksne atgādina par to, kam visi dabas spēki pakļaujas.
Un Dievs sacīja: “Un tā būs zīme derībai, ko es noslēdzu uz mūžīgiem laikiem ar jums un ikvienu dzīvu būtni, kas ir ar jums. Es nolieku mākoņos varavīksni, un tā būs zīme derībai starp mani un zemi.
Un, kad es ar mākoņiem aizsegšu debesis, mākoņos parādīsies mana varavīksne, un es atcerēšos savu derību ar jums un ar ikvienu dzīvu būtni, kam ir miesa. Un vairs nebūs ūdens plūdu, kas iznīcinātu visu dzīvo.” Radīšanas grāmata 9, 8-15.
P.S. Uzņemts 2004. gada vasarā.

Nav komentāru: