Meklēšana

2008. gada 16. novembris

Es taisīju karodziņu


15. novembrī Liepājā viesojās latviešu supergrupa "Čikāgas piecīši" par kuriem lieku komentāru nevienam sevi cienošam latvietim neprasās. Lieliskais koncerts notika nesen uzbūvētajā Liepājas Olimpiskajā centrā, pulcinot tūkstošiem klausītāju. Skanēja ierastās dziesmas no piecīšu repertuāra, kurām līdzi ar asarām dziedāja vai visa zāle. Taču vislielāko pārsteigumu sagādāja jaunā Alberta Legzdiņa komponētā dziesma ''Es taisīju karodziņu''. Liepājas bērnu vokālā ansambļa "Gaismiņa" kopdziedājums ar piecīšiem, izpildot šo jauno dziesmu bija vienkārši neaprakstāms. Zāles aplausi nenorima krietni brīdi, kamēr dziesmu atkārtoja vēlreiz. Īsta dāvana Latvijai.

Nav komentāru: