Ventspils Augstskolas lektora Dmitrija Smirnova pausto laikrakstam "Ventas Balss".