Meklēšana

2009. gada 15. marts

Vai patiesi?

Tuvojoties 16. martam, aizvien biežāk dzirdamas pārdomas leģiona, Otrā pasaules kara un pašu leģionāru sūrā likteņa sakarā. 15. martā savas pārdomas publicējusi arī pārbēdzēja no "Jaunā laika", "Pilsoniskās savienības" lokomotīve Sandra Kalniete. "[...]nacisms un komunisms bijuši vienlīdz noziedzīgi. Starp tiem nedrīkst pastāvēt pozitīva hierarhija tikai tālab, ka viens piedalījies uzvarā pār otru un cīņa pret nacismu nevar kalpot par mūžīgu grēku atlaidi tiem, kas īstenoja masu represijas pret nevainīgiem cilvēkiem šķiru cīņas ideoloģijas vārdā[...]", teikusi Sandra Kalniete, 2004.gada martā, atklājot Leipcigas grāmatu izstādi. Teiktais būtu gana pareizi. Bet vai patiesi un no sirds, jebšu pseidopozicionāres mocekļa tēla ietvaros?
Vairāk Kalnietes teiktā var izlasīt te: http://www.diena.lv/lat/politics/blog/sandra-kalniete/mana-vecteva-pieminai .

Nav komentāru: