Meklēšana

2008. gada 2. novembris

Svētku priekšvakarā

Tuvojas lieli svētki, kuri ikvienam, kas mīt šajā zemē, ir jāsvin. Kā, katra paša izvēle. Apmeklējot armijas parādi, ieliekot logā svecīti, sūtot viens otram apsveikumus, skatoties latviešu kino un teātri, lasot mūsu autoru grāmatas vai uzvelkot mastā karogu. Mācīsiemies arī latviešu labāko autoru darbus. Esmu nolēmis līdz svētkiem reizi pa reizei ierakstīt to dzeju, kas manā sirdī deg un kuru lasot nedrīkst palikt vienaldzīgs.

"Karogs''
autors- Edvards Virza (1883.-1940.)

Pūtiet, taures, skaniet, zvani,
saule, plašu gaismu lej!
Karogs, sarkanbaltisarkans
vējos atraisījies skrej.

Skrej pa laukiem, skrej pa klajiem,
sauc arvienu dzirdamāk,
Lai no mājām, lai no namiem,
lai no kapiem ārā nāk.

Pildās bargiem tēliem ielas,
pildās bālām ēnām gaiss,
Un iet mirušais un dzīvais, -
kur sauc karogs dīvainais.

Celies augstak, plīvojušais,
kur zūd saulē debess jums,
Lai redz tevi, kas šo zemi
kādreiz pārstaigās pēc mums.

Skrej pa priekšu pulkiem kaujā,
brīvs pats, brīvus dari mūs.
Līdz ar sauli, saules mūžu
tavai tautai dzīvot būs!

Nav komentāru: