Meklēšana

2009. gada 19. janvāris

Pirmdienas reakcija

Jau pats rīts liek pievērsties politikai. Laikraksts "Neatkarīgā" atkal trāpīgi uztvēris akūtu problēmu, kas mums vēl krietnu laiku sagādās galvassāpes un liks atcerēties, ka dzīvojam blakus bīstamam kaimiņam, kurš ne par ko nevēlas saprast, ka abu sētas atdala žogs, ka katram ir savas ieraksts zemesgrāmatā. Un tā nu šis uzbazīgais kaimiņš pēc katras nakts uzdzīves rītos mēdz nākt skaidrot attiecības: http://www.nra.lv/zinas/15421-bridina-par-maskavas-ieinteresetibu-destabilizet-baltiju.htm.
Bet tikmēr liberālais laikraksts "Diena" ar Pāvela Širova publikāciju ''Krievija gatavojas Rīgas scenārija atkārtošanai'', sniedz plašu ieskatu, ka pašā Krievijā nemaz tik gludi viss nenotiek: http://diena.lv/lat/politics/arzemes/krievija-gatavojas-rigas-scenarija-atkartosanai. Visbeidzot mēreni konservatīvais laikraktsts "Latvijas Avīze" intervējusi vienu no to saukto krievu partijas pārstāvjiem- Jāni Urbanoviču. Ar "Saskaņas centra" Saeimas frakcijas vadītāju intervija lasāma te: http://www2.la.lv/lat/latvijas_avize/jaunakaja_numura/?doc=45452&ins_print