Meklēšana

2009. gada 2. septembris

Cik daudz viņš spēj turēt?

2009. gada 14. martā, Celtnieku ielā.
Agrāk, kad nebija ne mobilo telefonu, ne interneta, ne daudzo tūkstošu TV un radio staciju, Liepājas televīzijas tornis stāvēja tāpat kā šodien. Vienīgais- bez visiem tiem raidītājiem, kas nepieciešami, lai mums būtu visi šodienas civilizācijas sasniegumu labumi. Neesmu liels zinātājs, bet esmu pārsteigts, cik daudz tam tornim tagad jānes. Bet tas ir sīkums. Visvairāk es apbrīnoju tos vīrus, kas rāpjas augšā un tos daudzmiljonu verķus velk pa trīsēm augšup, stiprina un izdara to kā nākas. Uz zemes vēl neviens nav nonācis.

Nav komentāru: